AMNK (Biežāk uzdotie jautājumi)

Kas ir AMNK?

AMNK ir automātiskais maksājums no norēķinu kartes pakalpojums, kas ļauj apmaksāt dažādu Uzņēmumu sniegtos pakalpojumus automātiskā režīmā.

Kādu karšu klientiem ir pieejams šis pakalpojums?

Pakalpojums pieejams visiem VISA un MasterCard kredītkaršu un debetkaršu īpašniekiem neatkarīgi no norēķinu kartes izdevējas bankas un valsts.

Kāda ir pakalpojuma cena?

AMNK viena maksājuma pakalpojuma cena ir 0.40 EUR

Kā var pieteikties AMNK pakalpojumam?

AMNK pakalpojumam var pieteikties elektroniski portālā rekini.lv autorizējoties:

 • ar lietotājvārdu un paroli, ja esat šīs sistēmas lietotājs:
 • caur savu internetbanku, ja esat Unifiedpost sadarbības banku internetbankas lietotājs, E-pakalpojumu sadaļā izvēloties portālu rekini.lv,

Rekini.lv sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No norēķinu kartes (AMNK)

Kā noformēt AMNK līgumu?

Rekini.lv sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No norēķinu kartes (AMNK)

Sarakstā Uzņēmums izvēlas uzņēmumu, par kura pakalpojumiem vēlaties maksāt.

Obligāti aizpildiet laukus:

 • Klienta Nr. vai Līguma Nr., vai Klienta personas kods, vai Abonenta Nr. u.c.(numurs, ko piešķir uzņēmums, kura rēķinus vēlaties apmaksāt)
 • Maksimāli pieļaujamais viena maksājuma limits. (Ja no uzņēmuma saņemtā rēķina summa pārsniedz limitu – maksājums nenotiek vai notiek limita apjomā – atkarīgs vai konkrētais uzņēmums pieļauj rēķina daļēju apmaksu).

Veiciet kartes datu ievadi. !!!! Kartei jābūt reģistrētai „Drošiem pirkumiem internetā” (Reģistrāciju var veikt savas bankas internetbankā).

Kur var redzēt, ka AMNK līgums ir veiksmīgi noslēgts?

AMNK līguma ierakstu var redzēt sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No norēķinu kartes (AMNK).

Kad AMNK sāk darboties?

AMNK līgums stājas spēkā no brīža, kad norēķinu karte ir sekmīgi autorizēta karšu apstrādes centrā, ja maksātājs nav norādījis citu sākuma datumu.

Kāds ir AMNK Līguma darbības laiks?

AMNK līgums stājas spēkā no brīža, kad norēķinu karte ir sekmīgi autorizēta karšu apstrādes centrā, ja maksātājs nav norādījis citu sākuma datumu.

Par AMNK Līguma beigu datumu tiek uzskatīts norēķinu kartes beigu datums, ja maksātājs nav norādījis citu beigu datumu (izdarot atzīmi sadaļā „Spēkā līdz” un izvēloties beigu datumu). Ja AMNK līguma beigu datums būs norādīts pēc kartes derīguma termiņa, tad līgums darbosies tikai līdz kartes derīguma termiņa beigām.

Kādus datus var labot un kā veikt izmaiņas AMNK līgumā?

AMNK līgumā var labot:

 • maksimāli pieļaujamo viena maksājuma limitu;
 • e-pasta adresi;
 • kontakttālruni.
 • norēķinu kartes numuru.

Sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No norēķinu kartes (AMNK) pretī aktīvā līguma ierakstam jāizvēlas „Izmainīt”. Pēc datu izmaiņu veikšanas tās jāapstiprina ar Izmainīt.

Vēlos veikt AMNK līguma darbības beigu datuma labojumu, bet sistēma šo opciju nepieļauj.

AMNK līguma beigu datumu labot nevar. Šajā gadījumā esošais līgums ir jāanulē un jāslēdz jauns.

Mainās norēķinu karte.

Kā un kad notiek maksājumi

Maksājumi notiek pēc rēķinu informācijas saņemšanas no uzņēmuma, par kura pakalpojumiem vēlaties maksāt. Maksājumi notiek 3 darba dienas. Pirmais pieprasījums rēķina apmaksai tiks nosūtīts 2 darba dienas pirms uzņēmuma noteiktā apmaksas datuma vai 3 darba dienas pirms apmaksas datuma, ja apmaksas datums ir brīvdiena. Ja finanšu līdzekļi rēķina apmaksai uz norēķinu kartes nebūs pietiekami, tad otrais pieprasījums tiks nosūtīts nākamajā dienā, bet trešais pēdējais pieprasījums tiks nosūtīts rēķina apmaksas datumā. Ja apmaksas datums būs brīvdiena - tad iepriekšējā darba dienā.

Kad uzņēmums saņems informāciju par veikto maksājumu?

Notikuša maksājuma informāciju Uzņēmums saņems otrajā vai trešajā darba dienā pēc maksājuma veikšanas, atkarībā no karšu apstrādes centra norēķinu atskaites saņemšanas Bankā par attiecīgās dienas laikā veiktiem maksājumiem.

Man ir noslēgts AMNK līgums, bet maksājums nav noticis. Kādēļ nesaņēmu nekādu paziņojumu?

Lai saņemtu paziņojumus par AMNK pakalpojuma darbību, AMNK līgumā ir jānorāda e-pasta adrese. Ja e-pasta adrese ir norādīta, lūdzu pārbaudiet tās pareizību. Pārbaudiet, vai nav pārsniegts ienākošo e-vēstuļu limits.

Kā var anulēt AMNK viena rēķina apmaksu.

Klientam ir iespēja atcelt viena konkrēta AMNK rēķina apmaksu, ja informācija par maksājumu vēl nav nosūtīta Bankai. Anulēt AMNK rēķina apmaksu iespējams, izmantojot savas internetbankas autorizāciju, un sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No norēķinu kartes (AMNK), apakšsadaļā Maksājumi nospiežot „Atcelt maksājumu”.

Saņēmu e-pastu ar paziņojumu, ka AMNK rēķins nav apmaksāts - nepietiekams atlikums.

Maksājumu tekošajā mēnesī atkārtoti veikt nav iespējams, arī tad, ja konta atlikums ir papildināts. Lūdzu tekošā rēķina apmaksu veikt manuāli. Nākamā mēnesī apmaksa notiks automātiski.

Saņēmu paziņojumu ka rēķins nav apmaksāts, jo ir problēmas ar norēķinu karti. Ko man darīt?

Šajā gadījumā Jums jāsazinās ar savu banku.

Saņēmu paziņojumu ka AMNK līgums ir anulēts. Kāpēc?

AMNK līgumu Unifiedpost var anulēt, ja:

 • beidzies AMNK līguma darbības laiks,
 • saņemts rīkojums no karšu apkalpotāja,
 • saņemts rīkojums no Uzņēmuma (piem., klients vairs neizmanto uzņēmuma pakalpojumus).

Vēlos anulēt AMNK līgumu.

Sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No norēķinu kartes (AMNK) pretī aktīvā līguma ierakstam jāizvēlas „Pārtraukt AMNK”.

Kur var redzēt informāciju par „Automātiskā maksājuma no norēķinu kartes” (AMNK) veikto maksājumu?

Maksājuma apstiprinājumu var atrast sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No norēķinu kartes (AMNK), pie AMNK attiecīgā līguma uzklikšķinot uz „Maksājumi”.