Piesakies rēķinu saņemšanai - rekini.lv!

rekini.lv ir interneta portāls, kurā var pieteikties un saņemt e-rēķinus no uzņēmumiem, kas ir pievienojušies rekini.lv sistēmai.

Ja Jums patīk ērtības un Jūs aktīvi lietojat internetu, tad e-rēķini dod Jums iespēju neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas ātri saņemt un/vai apmaksāt Jums piesūtītos rēķinus.

Ja Jūs jau esat rekini.lv sistēmas klients, Jums nepieciešams autorizēties rekini.lv ievadot savu lietotāja vārdu un paroli.

Ja Jūs vēl neesat rekini.lv sistēmas klients, Jums nepieciešams izvēlēties vienu no rekini.lv sadarbības Banku internetbankām un jāuzklišķina uz tās logotipa.

Uzklikšķinot uz logotipa Jūs pāriesiet uz izvēlētās internetbankas pieslēgšanās lapu, kur Jums būs jāievada internetbankas lietotāja vārds, parole un kods. Ja internetbankas pieslēgšanās procedūra būs izpildīta veiksmīgi, Jūs varēsiet nonākt rekini.lv lapā uzņēmuma(u) izvēlei, kura e-rēķinus Jūs vēlaties saņemt ar rekini.lv palīdzību.

Piesakoties uz kāda uzņēmuma e-rēķinu saņemšanu ar rekini.lv palīdzību, Jūs kļūstat par rekini.lv lietotāju. Uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Jūsu rekini.lv lietotāja vārds (turpmāk, ja vēlēsieties, Jums būs iespēja to nomainīt) un pagaidu parole, kuru Jums būs jānomaina pirmajā pieslēgšanās reizē.

Nepieciešamības gadījumā zvaniet mums darba dienās no 09:00 līdz 17:00 pa tālruni: 67 066 515 vai rakstiet: helpdesk@rekini.lv.