Elektroniskie rēķini

E-rēķini (Biežāk uzdotie jautājumi)

Elektroniskie rēķini (e-rēķini) – pakalpojums, ko Uzņēmumi sadarbībā ar Unifiedpost sniedz saviem Klientiem – rēķinu/izrakstu/paziņojumu/atgādinājumu nosūtīšana elektroniskā formā, izmantojot Unifiedpost izstrādāto e-rēķinu Sistēmu rekini.lv.

e-rēķinu Sistēma – tehnoloģija, kas nodrošina iespēju Uzņēmumiem parādīt rēķinus/izrakstus/paziņojumus Klientiem internetā, nosūtīt kā pielikumu e-vēstulei, kā arī Klientiem veikt to apmaksu.

Uzņēmums – juridiska persona, kas Klientiem nosūta rēķinus ar e-rēķinu Sistēmas palīdzību.

Klients – Uzņēmuma pakalpojumu lietotājs, kuru Uzņēmums ir identificējis kā e-rēķinu saņēmēju.

Kā pieteikties

E-rēķinam var pieteikties :

 • elektroniski www.rekini.lv autorizējoties:
  • ar rekini.lv lietotāja vārdu un paroli, ja esat rekini.lv lietotājs,
  • ar savu internetbanku.
 • Luminor, Industra Bank un Citadele banka internetbankās, izvēloties sadaļu „E-pakalpojumi”. rekini.lv sistēmā sadaļā E-rēķinu pieteikumi, sarakstā Uzņēmums izvēloties uzņēmuma nosaukumu, kura rēķinus vēlaties saņemt elektroniskā veidā.
 • Uzņēmumā –atkarībā no uzņēmuma piedāvātām iespējām.

E-rēķinu Sadarbības uzņēmumi

 • Arsenal Industrial SIA
 • Baltcom, SIA
 • BITE Latvija SIA
 • Circle K
 • Clean R SIA
 • Daugavpils siltumtīkli
 • E-mobi
 • G4S Latvia AS
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Jūrmalas namsaimnieks SIA
 • L.A.T. SIA
 • Latvijas Mobilais Telefons SIA
 • Linde Gas SIA
 • Lindstrom SIA
 • Luminor Līzings Latvija
 • Luminor Līzings SIA
 • Marno J SIA
 • Neste Latvija SIA
 • OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
 • Ramirent Baltic Rīgas filiāle AS
 • Rīgas Ūdens SIA
 • Sanitex Baltic Distribution SIA
 • SEB līzings SIA
 • Swedbank Līzings SIA
 • TF Bank AB Latvijas filiāle
 • TV Play Baltics Latvijas filiale (TVPlay Home)

Pakalpojuma noteikumi

 1. Piesakoties e-rēķinam, Klients atsakās no Uzņēmuma rēķina saņemšanas pa pastu.
 2. Uzņēmums nosaka, vai Klientam ir papildus iespēja turpināt saņemt rēķinu pa pastu arī pēc pieteikšanās e-rēķinam. Uzņēmums nosaka maksu par rēķina papildus izsūtīšanu. Šādā gadījumā pieteikumu saņemt papildus rēķinu pa pastu Klientam jāiesniedz Uzņēmumā.
 3. e-rēķini tiek attēloti PDF formātā. Pēc Uzņēmuma izvēles e-rēķini var tikt sagatavoti trīs formātos (PDF, CSV un XML).
 4. Uzņēmumam ir tiesības pārliecināties, ka persona, kas pieteikusies pakalpojumam, ir tiesīga saņemt prasītos rēķinus, kā arī nosūtīt savu Klientu datus reģistrēšanai Unifiedpost e-rēķinu Sistēmā.
 5. Uzņēmums nosaka, vai Klienta Pieteikums ir jānosūta autorizācijai (apstiprinājumam) uz Uzņēmumu. Ja ir prasība nosūtīt Pieteikumu uz Uzņēmumu, Pieteikums stājas spēkā tikai pēc tam, kad Unifiedpost saņem Uzņēmuma apstiprinājumu.
 6. Uzņēmums nosaka, vai Klientam ir tiesības saņemt tikai savu rēķinu vai arī citas personas rēķinu.
 7. Pēc jauna Pieteikuma reģistrēšanas Unifiedpost nosūta Klientam e-vēstuli uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi, kurā informē par Pieteikuma stāšanos spēkā.
 8. Ja Uzņēmums neapstiprina Klienta Pieteikumu, Unifiedpost nosūta Klientam e-vēstuli uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi, kurā informē par atteikumu.
 9. E-pasta adrese, kas tiek norādīta piesakoties pirmā e-rēķina saņemšanai, Sistēmā tiek definēta kā galvenā e-pasta adrese, uz kuru tiek sūtīts lietotāja vārds un parole. Piesakoties uz nākamo e-rēķinu un norādot citu e-pasta adresi (atšķirīgu no galvenās), Klients paziņojumu par jauna rēķina sagatavošanu saņems uz jauno e-pasta adresi, bet autorizēties Sistēmā būs iespējams tikai ar uz galveno e-pasta adresi nosūtīto lietotāja vārdu un paroli.
 10. Ja Klients pieprasa jaunu pagaidu paroli, tā vienmēr tiks nosūtīta uz Sistēmā reģistrēto galveno e-pasta adresi. Šo adresi Klients var nomainīt www.rekini.lv sadaļā "Uzstādījumi" -> "Profils";
 11. Piesakoties Unifiedpost e-rēķinu Sistēmas lietošanai, Klients apliecina, ka apzinās un uzņemas jebkādu risku, tai skaitā risku, kas saistīts ar iespēju trešajām personām pieslēgties Unifiedpost E-rēķinu Sistēmai, izņemot gadījumus, ja Klientam radītie tiešie zaudējumi vai cita veida kaitējums ir radušies Unifiedpost rupjas neuzmanības rezultātā.
 12. Viena Klienta visi pieteiktie e-rēķini, neskatoties uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi, ir pieejami apskatei Sistēmā rekini.lv zem viena lietotāja vārda.
 13. Klients saņem e-vēstuli uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi ar informāciju par katru apskatei sagatavotu e-rēķinu. Ja e-rēķins netiek apskatīts, tad Unifiedpost e-rēķinu Sistēma Uzņēmuma noteiktā datumā, izsūta e-vēstuli ar atgādinājumu par to, ka e-rēķins nav apskatīts.
 14. Klientam e-rēķinu Sistēmā tiek piedāvāta iespēja e-rēķinu apmaksāt, apstiprinot Bankas sagatavotu maksājuma uzdevumu. Apmaksājot e-rēķinu Klients izvēlas kādu no Unifiedpost sadarbības internetbankām, vai maksājumu ar karti, autorizējas un apstiprina maksājumu. Informāciju par veiktu maksājumu Uzņēmums saņem nākamajā darba dienā ( veicot maksājumu ar karti – trešajā darba dienā).
 15. Ja 6 mēnešus pēc kārtas Uzņēmums rēķinu Klientam nesagatavo, Unifiedpost ir tiesības attiecīgo Pieteikumu anulēt.
 16. Piesakoties e-rēķinam datu apmaiņa starp Klientu un Uzņēmumu tiks veikta elektroniski šajos noteikumos aprakstītajā veidā un atbilstoši sadaļā „Drošība" aprakstītajai autorizācijas kārtībai;

Drošība

e-rēķinu drošība tiek panākta ar tikai Klientam zināmu lietotāja vārdu un paroli, kā arī sertificētu servera aizsardzības sistēmu Unifiedpost pusē (informācija tiek šifrēta ar SSL protokolu). Pēc trīs neveiksmīgiem mēģinājumiem pieslēgties e-rēķinu Sistēmai Unifiedpost nodrošina piekļuves īslaicīgu daudzpakāpju bloķēšanu.

Uzņēmums Klientiem var piedāvāt iespēju e-rēķinu pēc Klienta izvēles saņemt arī kā pielikumu e-vēstulei. Šādas izvēles gadījumā Klients pats ir atbildīgs par rēķina drošību savā elektroniskajā pastkastītē.

Unifiedpost Klientam nosūta pagaidu paroli. Klienta pienākums ir, ieejot e-rēķinu Sistēmā, nomainīt to.

Atbildība

Unifiedpost atbild:

 • par rēķina informācijas attēlošanu interneta mājas lapā Uzņēmuma noteiktajā formātā,
 • par Unifiedpost e-rēķinu Sistēmas drošību, ciktāl to jānodrošina Unifiedpost atbilstoši sadaļai „Drošība” šajos noteikumos. Unifiedpost neuzņemas nekādu atbildību vai pienākumu ziņot tiesībsargājošām iestādēm par gadījumiem, kad Klients uzskata, ka pieslēgšanās Unifiedpost e-rēķinu Sistēmai notikusi, izmantojot Klienta paroli un lietotāja vārdu, bet bez Klienta atļaujas, piekrišanas vai autorizācijas. Unifiedpost neatbild par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies Klientam vai trešajām personām, saņemot informāciju vai pieslēdzoties Unifiedpost e-rēķinu Sistēmai, izmantojot Klienta paroli un lietotāja vārdu.

Klients atbild:

 • par Pieteikumā sniegto datu pareizību,
 • par e-rēķina savlaicīgu apskatīšanu,
 • par paroles un lietotāja vārda izmantošanu, lai pieslēgtos Unifiedpost e-rēķinu Sistēmai. Par paroles un lietotāja vārda glabāšanu. Par paroles un lietotāja vārda nodošanu citai personai e-rēķinu apskatīšanai,
 • par šo Noteikumu ievērošanu, izmantojot Unifiedpost e-rēķinu Sistēmu.