ERRA (Biežāk uzdotie jautājumi)

Kas ir ERRA?

ERRA (Elektroniska regulāra rēķina apmaksa) ir pakalpojums, kas apvieno rēķinu pārvaldības pakalpojumus un to apmaksu, izmantojot kredīta pārvedumus no maksātāja bankas konta uz uzņēmuma bankas kontu. Uzņēmumu izrakstītie rēķini regulāri tiek automātiski apmaksāti no maksātāja bankas konta.

Kādu banku klientiem ir pieejams šis pakalpojums?

Pakalpojums pieejams visiem AS "Citadele banka", Luminor un Industra Bank klientiem.

Kāda ir ERRA pakalpojuma cena?

Viena maksājuma pakalpojuma cenu nosaka banka. Cena atkarīga no tā, vai pārskaitījums tiek veikts uz citu kontu bankas ietvaros (ja uzņēmuma, par kura pakalpojumiem tiek maksāts, konts ir šajā bankā) vai uz citas bankas kontu ( ja uzņēmuma, par kura pakalpojumiem tiek maksāts, konts ir cita bankā).*

Banka Iekšbankas komisija (EUR) Starpbanku komisija (EUR)
Citadele banka 0.28 0.36
Luminor Bank
0.36 0.36
Industra Bank 0.28 0.36

*Cenas uz 12.02.2018.

Kā var pieteikties ERRA pakalpojumam?

ERRA pakalpojumam var pieteikties:

 • Savā bankā, aizpildot ERRA līguma veidlapu;
 • Savā internetbankā;
 • Uzņēmumā (ja uzņēmumam par šādu pieteikuma veidu ir vienošanās ar Unifiedpost);
 • elektroniski portālā rekini.lv autorizējoties:
  • ar lietotājvārdu un paroli, ja esat šīs sistēmas lietotājs;
  • caur savu internetbanku, ja esat Unifiedpost sadarbības banku internetbankas lietotājs, E-pakalpojumu sadaļā izvēloties portālu rekini.lv,

Rekini.lv sadaļā Automātiskie maksājumi,izvēloties No bankas konta ERRA

Kā noformēt ERRA līgumu?

Rekini.lv sadaļā Automātiskie maksājumi -> No bankas konta (ERRA)

Sarakstā :

 • Bankas nosaukums – izvēlaties savu banku,
 • Uzņēmums - izvēlaties uzņēmumu, par kura pakalpojumiem vēlaties maksāt.

Spiediet uz OK

Obligāti aizpildiet laukus:

 • Klienta Nr. vai Līguma Nr., vai Klienta personas kods, vai Abonenta Nr. u.c.(numurs, ko piešķir uzņēmums, kura rēķinus vēlaties apmaksāt)
 • Maksimāli pieļaujamais viena maksājuma limits. (Ja no uzņēmuma saņemtā rēķina summa pārsniedz limitu – maksājums nenotiek vai notiek limita apjomā – atkarīgs vai konkrētais uzņēmums pieļauj rēķina daļēju apmaksu).

Ko nozīmē ERRA līgumā sadaļa „Daļēja apmaksa”?

Ja aizpildot ERRA līgumu būsiet izdarījuši atzīmi pie „Daļēja apmaksa”, tad maksājums notiks:

 • limita apjomā, ja rēķina summa ir lielāka par norādīto limitu:
 • tādas summas apjomā (kas mazāka par rēķina summu), kāda ir bankas kontā pēdējā maksājuma dienā (atskaitot bankas komisijas maksu).

Kur var redzēt, ka ERRA līgums ir veiksmīgi noslēgts?

ERRA līguma ierakstu var redzēt sadaļā Automātiskie maksājumi, izvēloties No bankas konta (ERRA)

Kad ERRA sāk darboties?

ERRA līgums stājas spēkā ne ātrāk kā no nākamā mēneša pirmā datuma, ja maksātājs nav norādījis citu sākuma mēnesi.

Kāds ir ERRA Līguma darbības laiks?

ERRA līgums stājas spēkā ne ātrāk kā no nākamā mēneša pirmā datuma, ja maksātājs nav norādījis citu sākuma mēnesi.

ERRA līgums tiek uzskatīts par beztermiņa, ja maksātājs nav norādījis citu beigu datumu (izdarot atzīmi sadaļā „Spēkā līdz” un izvēloties beigu datumu).

Kādus datus var labot un kā veikt izmaiņas ERRA līgumā?

ERRA līgumā var labot:

 • kontakttālruni;
 • e-pasta adresi;
 • maksimāli pieļaujamo viena maksājuma limitu;
 • beigu datumu;
 • atzīmi par rēķina daļēju apmaksu;
 • mēģinājumu skaitu;
 • piekrist/nepiekrist saņemt informāciju par ERRA pakalpojuma darbību no rēķinu operatora (Unifiedpost AS).

Sadaļā Automātiskie maksājumi -> No bankas konta (ERRA) pretī aktīvā līguma ierakstam jāizvēlas „Izmainīt”. Pēc datu izmaiņu veikšanas tās jāapstiprina ar Izmainīt.

Kur var aplūkot rēķinu, ko apmaksāju ar ERRA?

Rēķini par kuru apmaksu ir noformēts ERRA līgums, var aplūkot savā internetbankā un Rekini.lv sadaļā Rēķini/dokumenti.

Kā un kad notiek maksājumi?

Maksājumi notiek pēc rēķina saņemšanas no uzņēmuma, par kura pakalpojumiem vēlaties maksāt. Pirmais maksājums tiek veikts tik darba dienas pirms apmaksas datuma, cik ir norādīts mēģinājumu skaits (3-24 t.sk. Apmaksas datums). Ja Klients nenorāda citu Mēģinājumu, tiek veikti 3 Mēģinājumi. Pēdējais Mēģinājums tiek veikts apmaksas datumā, ja tas ir brīvdiena, tad iepriekšējā darba dienā. Vienā dienā tiek veikts viens mēģinājums.

Kad uzņēmums saņems informāciju par veikto maksājumu?

Maksājuma informāciju Uzņēmums saņems savā bankas konta izrakstā dienā kad noticis maksājums.

Man ir noslēgts ERRA līgums, bet maksājums nav noticis. Kādēļ nesaņēmu nekādu paziņojumu?

Lai saņemtu paziņojumu par ERRA pakalpojuma darbību, ERRA līgumā ir jānorāda e-pasta adrese un jāpiekrīt saņemt informāciju par ERRA pakalpojuma darbību:

ERRA lígums - 1

Ja e-pasta adrese ir norādīta, tad lūdzu pārbaudiet tās pareizību. Pārbaudiet, vai nav pārsniegts ienākošo e-vēstuļu limits.
Pārbaudiet, vai ir apstiprināta piekrišana informācijas par ERRA pakalpojumu saņemšanai.

Kā var anulēt ERRA viena rēķina apmaksu?

Klientam ir iespēja atcelt viena konkrēta ERRA rēķina apmaksu, ja informācija par maksājumu vēl nav nosūtīta Bankai. Anulēt ERRA rēķina apmaksu iespējams Rekini.lv sadaļā Rēķini/dokumenti, atverot rēķinu, kura apmaksu vēlaties atcelt un lapas kreisā pusē klikšķinot uz „Atcelt maksājumu” vai sazinoties ar savu Banku.

Kā var anulēt ERRA līgumu?

Sadaļā Automātiskie maksājumi -> No bankas konta (ERRA) pretī aktīvā līguma ierakstam jāizvēlas „Pārtraukt ERRA